HOUSE IN EMPOREIO – SANTORINI, KAPSIMALIS ARCHITECTS